Tarieven

Het honorarium bedraagt voor particulieren € 225,– per uur excl. 21 % BTW. Voor zakelijke cliënten bedraagt het uurtarief  € 275,- per uur excl. 21 % BTW. In bijzondere gevallen kan Boom Advocaten een ander uurtarief hanteren, bijvoorbeeld bij een spoedeisende zaak.

Naast het honorarium zijn in een civiele procedure verschotten verschuldigd, zoals griffierecht en kosten voor leges.

In alle zaken brengen wij een voorschot in rekening. Dit voorschot wordt verrekend bij de laatste nota.

Boom Advocaten staat ook, indien onze praktijken het toelaten, mensen bij die in aanmerking komen voor een zogeheten “ toevoeging” oftewel “”prodeo”” rechtsbijstand.

Een aanvraag wordt ingediend door Boom Advocaten. De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag en toetst daarbij de hoogte van uw inkomen en de omvang van uw vermogen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van een toevoeging verwijzen wij u naar www.rvr.org.

Boom Advocaten kan geen derdengelden ontvangen en heeft geen Stichting Derdengelden ter beschikking.