Jeugdstrafrecht

Wat kunnen wij voor u doen ?

Wij behandelen grote en kleine strafzaken. Of het nu gaat om bijstand tijdens een politieverhoor, onderhandelingen met het Openbaar Ministerie of tijdens een zitting, u kunt bij ons terecht voor een gespecialiseerde advocaat.

Bijstand:

 • In voorfase strafrechtelijk onderzoek
 • Ter zitting vanwege verdenking strafbaar feit.
 • Ter zitting bij gevorderde verlenging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen/gedragsbeïnvloedende maatregel
 • Advies over transactieaanbod Openbaar Ministerie (OM)
 • Bij penitentiaire (klacht) procedures

Als een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit, zal deze worden berecht volgens het jeugdstrafrecht. Sinds 2013 is er voor jongeren tussen de 18 en 23 bovendien het adolescentenstrafrecht.

Jeugdstrafrecht advocaat
Als een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit is dit een stressvolle gebeurtenis. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor de ouders of verzorgers. Een jeugdstrafrecht advocaat kan de verdachte direct bijstaan en helpen, en tevens eventuele vragen van de ouders beantwoorden.

Straffen jeugdstrafrecht
Over het algemeen bestaan straffen aan minderjarigen vooral uit werk- en leerstraffen. Deze zijn er op gericht de persoon te laten leren van zijn of haar fouten, zodat de persoon deze in de toekomst niet nog eens begaat. De maximale duur van straffen is lager dan bij het reguliere strafrecht. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen bijvoorbeeld maximaal één jaar jeugddetentie krijgen. Als er sprake is van ernstige delict (bijvoorbeeld moord of terrorisme) of verzwarende omstandigheden, kan een rechter besluiten jongeren van 16 of 17 jaar te berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Daarom is bijstand van een ervaren jeugdstrafrecht advocaat zeer belangrijk. Als u uw gegevens achterlaat in het bovenstaande formulier zal er vandaag nog een advocaat contact met u opnemen.

Soorten jeugdstraffen

 1. Bureau Halt
 2. Taakstraf
 3. Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)
 4. Nachtdetentie
 5. Jeugddetentie
 6. PIJ-maatregel

Bureau Halt
Een Halt-straf kan onder bepaalde voorwaarden worden opgelegd aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Het grote voordeel voor de jongere ten opzichte van een taakstraf, is dat deze bij het goed afronden van de straf niet in aanraking komt met justitie en dus ook geen strafblad krijgt. Als de jongere de Halt-straf weigert te doen of niet goed afrond, wordt de zaak doorverwezen naar de officier van justitie. In veel gevallen zal dit alsnog leiden tot een strafblad.

Taakstraf
Een taakstraf kan een werkstraf, leerstraf of combinatie van de twee zijn. Bij een werkstraf wordt onbetaald werk verricht, vaak voor de gemeente of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Bij een leerstraf moet de jongere een training volgen. Het niet, of niet goed genoeg voltooien van de taakstraf zal vaak resulteren in detentie. Een werkstraf duurt maximaal 240 uur. Een leerstraf, of combinatie van een werk- en leerstraf, duurt maximaal 480 uur.

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)
Een gedragsbeïnvloedende maatregel bestaat uit trainingen en therapie, zoals gedragstherapie of gezinstherapie. Deze maatregel wordt opgelegd als een voorwaardelijke straf te licht is voor de misdaad, maar een gevangenisstraf te zwaar. Vaak wordt een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Nachtdetentie
Als een jongere een nachtdetentie krijgt opgelegd, dan wordt deze opgesloten in een justitiële jeugdinrichting tijdens de avonduren en in het weekend. Overdag gaat de jongere gewoon naar school of werk.

Jeugddetentie
Als een jongere een jeugddetentie krijgt opgelegd, dan wordt deze opgesloten in een justitiële jeugdinrichting. In detentie moeten de jongeren naar school en krijgen zij sociale trainingen. De maximale duur van jeugddetentie is afhankelijk van de leeftijd. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dit maximaal 1 jaar, voor jongeren van 16 of 17 jaar geldt maximaal 2 jaar.

PIJ Maatregel
Een PIJ-maatregel staat voor Plaatsing In Jeugdinrichting. Deze maatregel is bedoeld voor criminele jongeren die een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening hebben. Het doel is van een PIJ-maatregel is om de stoornis of aandoening te behandelen en de jongere te heropvoeden. Een PIJ-maatregel kan alleen worden opgelegd nadat de rechter het oordeel van twee gedragsdeskundigen heeft gehoord. De minimale duur van een PIJ-maatregel is drie jaar, de maximale duur 7 jaar.

HEEFT U VRAGEN ?
Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.
Advocaten
anciella.400..fit
Anciella M.C. van Bremen
Advocaat
danielle.400..fit
Danielle G.M. van den Hoogen
Advocaat