Jeugdbeschermingsrecht

Wat kunnen wij voor u doen ?

In het jeugdrecht gaat het om het beschermen van de belangen van de jeugdige. Een kind kan onder toezicht worden gesteld, uit huis worden geplaatst. Ook kan er sprake zijn van een gezags beëindigende maatregel, waardoor de ouders geen beslissingen meer over hun kind kunnen nemen. Boom Advocaten staat jeugdigen bij maar ook hun ouders/verzorgers.

Rechtsbijstand en/of advies aan minderjarige, ouders of pleegouders in een procedure tot:

  • Ondertoezichtstelling minderjarige
  • Uithuisplaatsing minderjarige
  • Gezags beëindigende maatregel
  • De rechtbank verzoeken een schriftelijke aanwijzing van een gezinsvoogd vervallen te laten verklaren
HEEFT U VRAGEN ?
Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.
Advocaten
anciella.400..fit
Anciella M.C. van Bremen
Advocaat
danielle.400..fit
Danielle G.M. van den Hoogen
Advocaat