Wat kunnen wij voor u doen

Rechtsbijstand en/of advies aan minderjarige, ouders of pleegouders in een procedure tot:


  • Ondertoezichtstelling minderjarige
  • Uithuisplaatsing minderjarige
  • Ontheffing/ontzetting gezag